نمونه تست آیلتس استرالیا و آیلتس مالزی - IELTS tests in Vietnam and Malaysia

نمونه تست آیلتس مشترک آیلتس استرالیا و آیلتس مالزی

IELTS tests in Vietnam, Australia and Malaysia – August 2011 (Academic Module)

 The IELTS exam below was collectively shared by 3 contributors (J, T and L – thank you!), who come from 3 different countries: Vietnam, Malaysia and Australia. According to their reports the three exams were very similar.
 
Listening test

Section 1. Job Application with a recruitment agency. 

Section 2. Students discussed different authors.

Section 3. How light pollution affects animals.
 
 Section 4. A discussion about a mill situated on a river bank.
 
Reading test
 
Passage 1. It was about Australia’s sugar cane industry.
 
Passage 2. How to save mammals and different animals which are on the verge of extinction.
 
 Passage 3. British agriculture: policies, development and achievements in the post-war period.
 
Writing test

Writing task 1 (a report)

We had to describe a diagram that showed the process of producing electricity from coal.
 The sequence was as follows Mine => Coal => Trolleys => Transportation => Gasifier (+ heat) => Cooling (waste heat) => Cleaning => Gas power plant (waste heat) => Electricity => Homes and factories.
 
 Writing task 2 (an essay)
 
Some people think that schools are merely turning children into good citizens and workers, rather than benefiting them as individuals. To what extent do you agree or disagree?

 

دوره فشرده آیلتس استاد آرین

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید